Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน แอดเชื่อว่าน้องหลายคนคงจะรอข่าวการประกาศการรับรอบพอร์ตของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืองแห่งนี้อย่างแน่นอน และแล้ววันนี้ก็มาถึงเเล้วจ้า ระเบียบการได้ออกมาแล้ว แอดมินได้เห็นระเบียบการแล้วบอกได้เลยว่ามีหลายโครงการมากๆ เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกๆคนได้เลือกสมัครตามคุณสมบัติที่มีของตนเองได้เลย ว่าแต่จะมีคณะไหน หรือ โครงการไหนที่เปิดรับบ้าง ตามแอดมาเลยค่า

ปฏิทินคัดเลือก TCAS65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
   • จำนวนรับรวม 40 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   • จำนวนรับรวม 40 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะเกษตรศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 332 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 192 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
   • จำนวนรับรวม 20 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 12 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
   • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   • จำนวนรับรวม 25 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • จำนวนรับรวม 37 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
   • จำนวนรับรวม 225 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 41 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
  • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
   • จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
   • จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 30 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • จำนวนรับรวม 10 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะแพทยศาสตร์
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาเวชนิทัศน์
   • จำนวนรับรวม 20 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
   • ข่าวการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 292 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 56 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 60 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 7 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
   • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 35 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 15 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. คณะเภสัชศาสตร์
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 110 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะเทคโนโลยี
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • จำนวนรับรวม 21 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 16 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   • จำนวนรับรวม 8 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 13 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
   • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
   • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
   • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
   • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 65 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 315 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 35 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. คณะนิติศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 70 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 50 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 60 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
  • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • จำนวนรับรวม 105 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 21 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 6 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 45 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • โครงการทุนช้างเผือก
   • จำนวนรับรวม 15 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • จำนวนรับรวม 15 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • จำนวนรับรวม 45 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. คณะสหวิทยาการ
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • จำนวนรับรวม 86 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • จำนวนรับรวม 266 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • จำนวนรับรวม 85 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,167 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

829 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views