Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน ใครที่รอรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ รีบตามแอดมินมาได้เลย เพราะวันนี้ระเบียบการรับสมัครออกแล้วจ้า แอดเห็นข้อมูลการรับแล้วถึงกับต้องอุทานออกมาเลยว่า “โอ้โห…รับเยอะมาก” รับจำนวนทั้งหมด 3,190 ที่นั่ง อีกทั้งยังมีโครงการที่หลากหลายให้ได้เลือกสมัคร สำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศการรับน้องขึ้นดอยที่ขึ้นชื่อของ มช. จะต้องไม่พลาดการสมัครในรอบนี้แล้วน้า

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก: คลิ
สมัครผ่านทางเว็บไซต์: คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS: คลิก

ประเภทโครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
  • 1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  • 1.2) การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ
   • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
   • การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
   • การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
   • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
   • การรับนักเรียนพิการ
   • โครงการพิเศษอื่น ๆ
 2. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ
  • 2.1) การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
 3. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น
  • 3.1) การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะมนุษยศาสตร์
 2. คณะศึกษาศาสตร์
 3. คณะวิจิตรศิลป์
 4. คณะสังคมศาสตร์
 5. คณะเกษตรศาสตร์
 6. คณะทันตแพทยศาสตร์
 7. คณะเศรษฐศาสตร์
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 10. คณะเภสัชศาสตร์
 11. คณะเทคนิคการแพทย์
 12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 13. คณะการสื่อสารมวลชน
 14. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 15. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. คณะวิทยาศาสตร์
 18. คณะแพทยศาสตร์
 19. คณะนิติศาสตร์
 20. คณะพยาบาลศาสตร์
 21. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 22. คณะบริหารธุรกิจ

ระเบียบการโครงการและสาขาที่เปิดรับสมัคร : คลิก

คุณสมบัติเกณฑ์การรับและจำนวนรับ : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views