Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 • เปิดรับหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
 • เปิดรับสมัคร ถึง 10 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะสหเวชศาสตร์

 • รับสาขาวิชาการจัดการกีฬา 5 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาการฝึกสอน (โครงการพิเศษ) 5 ที่นั่ง
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • เปิดรับสมัคร ถึง 12 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 30 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาสถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) 45 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ 15 ที่นั่ง
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
 • มีคะแนน GAT , PAT1 , PAT2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
 • เปิดรับสมัคร ถึง 13 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก

4. วิทยาลัยสหวิทยาการ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • รับจำนวน 12 ที่นั่ง
 • เปิดรับสมัคร ถึง 12 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,748 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views