Follow us on

แจกวาร์ป! ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT , O-NET ม.6 , วิชาสามัญ (โหลดไปฝึกฝนก่อนสอบ TCAS64)

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ … วันนี้พี่ๆเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์ ได้รวมตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT , O-NET ม.6 , วิชาสามัญมาให้เพื่อนๆโหลดไปฝึกฝนก่อนสอบจริง TCAS64 ปีนี้ … โหลดได้แล้วที่นี่!


GAT (General Aptitude Test)

PAT (Professional and Academic Aptitude Test)

 • PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) : คลิก
 • PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร) : คลิก
 • PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) : คลิก
 • PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) : คลิก
 • PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) : คลิก
 • PAT 6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) : คลิก
 • PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) : คลิก
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

O-NET (Ordinary National Educational Test)

 • O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย : คลิก
 • O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ : คลิก
 • O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา : คลิก
 • O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ : คลิก
 • O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ : คลิก

7 วิชาสามัญ

 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาเคมี : คลิก
 • วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://www.niets.or.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.niets.or.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,748 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views