Follow us on

ค่าย Young ED Star Camp 2023 #youngED2023 #วิศวะพิทักษ์โลก

วันที่โพสต์

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต

ที่สนใจมาเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยให้มากขึ้น เช่น

งานด้านสำรวจ

การดับเพลิงและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

การวิเคราะห์น้ำ

งานอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

งานทางด้านภัยพิบัติ  

และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เรียนรู้วิชาที่สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติเรียน ความต้องการในสังคม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เราจึงก่อตั้งสาขาขึ้นเพื่อรับมือ ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู น้องๆจะได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากพี่ๆ ที่เรียนโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิศวะพิทักษ์โลกด้วยกันนะคะ

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 18 – จันทร์ 20 มีนาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนที่รับ

  • 60 คน

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.ปลายเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เพิ่มเติม 

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views