Follow us on

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

วันที่โพสต์

หลังจากที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศยกเลิกการสอบวิชาเฉพาะสำหรับคณะนิติศาสตร์ไปเมื่อเดือนพฤษาคม 2567 น้อง ๆ DEK68 หลาย ๆ คนน่าจะรอติดตามเกณฑ์การรับเข้าใหม่ของ TCAS68 อยู่ และตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เพราะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางคณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกของคณะนิติศาสตร์ที่จะใช้ใน TCAS68 เรียบร้อยแล้ว จะใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง มาดูกันเลย!

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาฯ ที่จะใช้คัดเลือกใน TCAS68
1. TCAS68 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)
 • GPAX ขั้นต่ำ 3.00 (ณ วันที่สมัคร)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 80%
  • GPAX ค่าน้ำหนัก 20%
 •  จำนวนรับ 50 คน

2. TCAS68 รอบที่ 3 Admission หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)

 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 50%
  • คะแนน A-Level สังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้) ค่าน้ำหนัก 20%
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) หรือ
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) หรือ
   • ภาษาฝรั่งเศส หรือ
   • ภาษาเยอรมัน หรือ
   • ภาษาญี่ปุ่น หรือ
   • ภาษาเกาหลี หรือ
   • ภาษาจีน
 •  จำนวนรับทั้งหมด 370 คน แบ่งเป็น
  • คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) จำนวนรับ 42 คน
  • คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) จำนวนรับ 200 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาฝรั่งเศส จำนวนรับ 39 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาเยอรมัน จำนวนรับ 19 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 25 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาเกาหลี จำนวนรับ 3 คน และ
  • คะแนน A-Level ภาษาจีน จำนวนรับ 42 คน
3. TCAS68 รอบที่ 3 Admission หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 50%
  • คะแนน A-Level สังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10%
  • คะแนน A-Level (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้) ค่าน้ำหนัก 20%
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) หรือ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) หรือ
  • ภาษาฝรั่งเศส หรือ
  • ภาษาเยอรมัน หรือ
  • ภาษาญี่ปุ่น หรือ
  • ภาษาเกาหลี หรือ
  • ภาษาจีน
 • จำนวนรับทั้งหมด 150 คน แบ่งเป็น
  • คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) จำนวนรับ 17 คน
  • คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) จำนวนรับ 80 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาฝรั่งเศส จำนวนรับ 16 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาเยอรมัน จำนวนรับ 8 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 10 คน
  • คะแนน A-Level ภาษาเกาหลี จำนวนรับ 2 คน และ
  • คะแนน A-Level ภาษาจีน จำนวนรับ 17 คน

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่เลย : https://www.law.tu.ac.th/announcement-17-6-67/

น้อง ๆ คนไหนที่เตรียมตัวสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่าลืมเช็กเกณฑ์ใหม่ของ TCAS68 แล้วเตรียมอ่านหนังสือกันด้วยน้า~

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,899 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,865 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

574 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views