จุดประสงค์

เพื่อให้น้อง ๆ ได้ประเมินความพร้อม และจุดอ่อนจุดแข็งก่อนลงสนามจริง