TCASfolio ทำให้การทำ Portfolio เป็นเรื่องง่ายๆ

TCASfolio เป็นคอร์สที่จะสอนทำ Portfolio ที่ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่
วางโครงร่าง Portfolio | คัดแยกผลงานเป็นหมวดหมู่และจัดวางให้เหมาะสม | การเขียนเนื้อหาภายในเล่ม  | ตกแต่ง Portfolio ให้สวยงามด้วยโปรแกรมพื้นฐาน | อ่านระเบียบการรับสมัครให้เป๊ะปัง | สอนการสอบสัมภาษณ์และมารยาทที่ควรมีในการสัมภาษณ์ | ฝึกสอบสัมภาษณ์ Portfolio ในสถานการณ์จริง

ติวออนไลน์ พิชิต TCASter รอบแรก

ไปกับ TCASfolio การเรียนเตรียมพร้อมรับส่งพอร์ทที่ดีที่สุดในตอนนี้ เพื่อที่จะทำน้องๆได้สอบติดรอบแรกได้ง่ายแล้วสบายเร็วที่สุดและพร้อมไปกับความสนุกเพลิดเพลิน และเนื่อหาที่แน่นครบทุกอย่าง

TCASfolio แพทยศาสตร์+วิศวกรรมศาสตร์

เป็นคอร์สที่สอนพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ และเหมาะสำหรับคนที่ยังลังเลว่า อยากจะเข้าแพทย์หรือวิศวะ หรืออยากเตรียมตัวไว้เผื่อสำหรับทั้ง 2 คณะ คอร์สนี้จะอัดแน่นเนื้อหาเจาะลึกทั้ง 2 คณะ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร การทำ Port ของทั้ง 2 คณะเป็นอย่างไรบ้าง

TCASfolio วิศวกรรมศาสตร์

เป็นคอร์สที่สอนพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ และเพื่อเติมเต็มความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นการเจาะลึกในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบควรเตรียมตัวอย่างไร

TCASfolio แพทยศาสตร์

เป็นคอร์สที่สอนพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ และเพื่อเติมเต็มความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ จะเน้นการเจาะลึกในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบควรเตรียมตัวอย่างไร

TCASfolio General course

เป็นคอร์สพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ คือ ตั้งแต่การอ่านระเบียบการ สอนการรวบรวมผลงาน แหล่งหาผลงาน และการทำ Portfolio ทั้งการเรียงผลงานและออกแบบ ตลอดจนการเตรียมตัวสัมภาษณ์ ซึ่งคอร์สนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมทั้งกับเด็กสายวิทย์และเด็กสายศิลป์ที่ต้องการสอบติดรอบ 1 Portfolio อย่างมั่นใจ