fbpx

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” (พีไอเอ็ม) ทางเลือกของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานจริง

กระแสโลกที่เปลี่ยนไป เด็กยุคใหม่ต้องเลือกเรียนแบบไหนถึงตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบัน […]อ่านต่อ