ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
ประกวด “PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020”
Train me to be The Lawyer : เมื่อฉันได้ลองเป็นทนายความ
Train me to be The Business : เมื่อฉันได้ลองเป็นนักธุรกิจ