เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สอบจำลองเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

ทีมออก ข้อสอบ

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

วิชาที่เปิดสอบ

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

ตัวอย่างใบรายงานผล

ค่าสมัครสอบ

ได้ข้อสอบ กลับบ้าน
หลังสอบเสร็จ

ไฟล์เฉลย ละเอียด​
ข้อยาก

ใบรายงาน
ผลวิเคราะห์
รายบุคคล

ตารางงานติวฉบับเร่งรัด

*ดูย้อนหลังได้ 1 เดือน นับจากวันติว

งานติวสอบเข้า ม.4 ฉบับเร่งรัด เน้นเจาะลึกเนื้อหาสำคัญ คัดเฉพาะแนวข้อสอบที่มีโอกาสออกสอบบ่อย
ดำเนินการสอนและเก็งข้อสอบโดยทีมพี่ติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่ช่วยน้องให้สอบติด ม.4 มาแล้วนับไม่ถ้วน

กำหนดการ

วิธีสมัครสอบ

ช่องทางการชำระเงิน

Add Your Heading Text Here