เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สอบจำลองเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

ทีมออก ข้อสอบ

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

วิชาที่เปิดสอบ

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

ตัวอย่างใบรายงานผล

จุดเด่นระบบสอบออนไลน์ MOCK Exam

ค่าสมัครสอบ

ได้ข้อสอบ กลับบ้าน
หลังสอบเสร็จ

ไฟล์เฉลย ละเอียด​
ข้อยาก

ใบรายงาน
ผลวิเคราะห์
รายบุคคล

ตารางงานติวฉบับเร่งรัด

*ดูย้อนหลังได้ 1 เดือน นับจากวันติว

งานติวสอบเข้า ม.4 ฉบับเร่งรัด เน้นเจาะลึกเนื้อหาสำคัญ คัดเฉพาะแนวข้อสอบที่มีโอกาสออกสอบบ่อย
ดำเนินการสอนและเก็งข้อสอบโดยทีมพี่ติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่ช่วยน้องให้สอบติด ม.4 มาแล้วนับไม่ถ้วน

กำหนดการ

วิธีสมัครสอบ

ช่องทางการชำระเงิน

Add Your Heading Text Here