สมัครสอบ Mock Exam

สมัครสอบ Mock Exam

Computer-based

(ออนไลน์)

Paper-based

(สนามสอบ)

Computer-based

(ออนไลน์)

Paper-based

(สนามสอบ)

ช่วงเวลาโครงการ และตารางสอบ

ช่วงเวลาโครงการ
และตารางสอบ

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

การสอบที่ให้ประสบการณ์เสมือนจริง

ลดการตื่นสนามกับประสบการณ์สอบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ 

ข้อสอบออกโดย
ติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิงตาม Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ข้อสอบหลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโออธิบายข้อยาก

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ช่วยบอกจุดอ่อนบทที่ยังไม่แม่น

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

การสอบออน์ไลน์ที่ให้ประสบการณ์การสอบเสมือนจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกทำข้อสอบให้ตรงเวลา

ได้ข้อสอบ
หลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโออธิบายข้อยาก

ข้อสอบออกโดยติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิง Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ตัวอย่างใบรายงานผล

คลิกรูปเพื่อดูตัวอย่าง

จุดเด่นระบบสอบออนไลน์
MOCK Exam

รุ่นพี่ รีวิวระบบสอบ
TCASter Mock Exam

รุ่นพี่ รีวิวระบบสอบ
TCASter Mock Exam

ต้น Designation

ข้อสอบที่เป็น Mock เปลี่ยนแนวตามปีล่าสุด ไม่ล้าหลัง ดีมาก ๆ ครับ

ภาวินี Designation

สอบเสร็จแล้ว ทำให้รู้ว่าบทไหนที่ต้องไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบจริง

สิรินดา Designation

แนวข้อสอบยากเหมือนจริง และระบบดีมากค่ะ มีการจับเวลา กรอกคำตอบในระบบใช้งานง่าย

บาส Designation

ทำให้รู้ว่าบทไหน ส่วนไหน ยังไม่แม่น ช่วยให้เราทราบจุดอ่อนจองตัวเอง และใบรายงานผลนั้นละเอียดมาก ๆ

ชัญญานุส Designation

ระบบออนไลน์สะดวกและปลอดภัย.. ดีใจที่สมัครทันในปีนี้และชอบที่มีเฉลยละเอียดค่ะ

ณิชา Designation

ระบบดีค่ะ.. ฝึกฝนบนกระดาษคำตอบควบคู่กัน ทำให้ได้บรรยากาศเสมือนสอบจริง

  คณะที่อยากเข้า
  ใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง

  คณะที่อยากเข้าใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง

  ทำไมต้องสอบ TGAT/TPAT และวิชา A-Level

  + คณะใน TCAS ส่วนใหญ่ มีการใช้คะแนนสอบเหล่านี้ในรอบ 2, 3, 4 
  + การคัดเลือกเข้าคณะแพทย์โดยกสพท. มีการใช้คะแนน TPAT วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชา A-Level

  คำแนะนำในการเลือกสอบ

  เนื่องจากระเบียบการจะทะยอยออกมาในใช่วงใกล้รับสมัคร หลายคนไม่แน่ใจว่าจะสอบวิชาไหนดี ให้เลือกสอบตามตารางที่แนะนำด้านบนเผื่อไว้ เพื่อจะได้มีโอกาสยื่นในคณธและมหาวิทยาลัยที่หลากหลายขึ้น

  ค่าสมัครสอบ

  วิธีการสมัคร

  วิธีการชำระเงิน

  OUR PARTNER

  สนับสนุนและกำกับการดูแลข้อสอบจากติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ
  – ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน
  – เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น 

  2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ (แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ)

  3. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  – หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
  – เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

  1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  – ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี สามารถแก้ไขในระบบสอบได้ตามกำหนดการที่ประกาศในเว็ปไซต์
  2. การเปลี่ยนสนามสอบ
  – สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ในระบบสอบได้ตามกำหนดการที่ประกาศในเว็ปไซต์
  3. เพิ่มวิชาสอบ
  – สามารถล็อคอินเข้าระบบ Learn ID แล้วสมัครเพิ่มได้เลย
  4. การเปลี่ยนวิชาสอบ
  – เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณี
  5. การคืนเงิน
  – หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

  1. หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
  – ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
  – ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน
  – หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ทำการติดต่อกองอำนวยการของสนามสอบนั้น ๆ
  2. การแต่งกาย
  – แต่งชุดนักเรียนอย่างถูกระเบียบ  หรือเด็กซิ่วสามารถแต่งกายชุดสุภาพได้

  3. กติกาในห้องสอบ
  – สวมหน้ากากอนามัยขณะทำการสอบที่สนามสอบตลอดเวลา
  – ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  – อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด 
  – สามารถนำเครื่องมือสื่อสารและของมีค่าเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเครื่องและนำไว้ใต้เก้าอี้
  – สามารถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
  – ไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้
  – สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีผู้คุมสอบตามไปด้วย
  – เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบในระบบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
  – ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
  – สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบการตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  สามารถดูผลได้ในปุ่ม “ดูคะแนนและเฉลย” ผ่านระบบตรวจสอบสถานะ ในวันและเวลาที่ประกาศตามระเบียบการ

  ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถดาวน์โหลดโจทย์และเฉลยละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ ตามวันและเวลาที่ระบุในกำหนดการ

  1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง TCASter Facebook และ TCASter Website

  2. หากสถานการณ์จัดสอบได้ จะมีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
  – มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  – ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  – ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @TCASter ในช่วงก่อนวันสอบ

  1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ

   1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ

   – ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน

   – เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น

   1. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ (แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ)
   2. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่

   – หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “เช็กสถานะการสมัคร”

   – เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

  2. การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

   1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

   – ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี
   MOCK SAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (12 ส.ค. 64)

   MOCK BMAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64)

   1. การเปลี่ยนสนามสอบ

   – MOCK BMAT สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64) โดยสนามสอบปลายทางที่ต้องการย้ายต้องมีที่ว่าง

   1. เพิ่มวิชาสอบ

   – สามารถเข้าเว็ปไซต์มาสมัครเพิ่มได้ แต่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการสมัครก่อนหน้า

   1. การเปลี่ยนวิชาสอบ

   – เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณ์

   1. การคืนเงิน

   – หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

  3. กรณีสอบแบบ Online

   –เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบมาให้ครบ ดังนี้
   1. Device แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ทั้ง 2 Device สำหรับเข้า Zoom และสำหรับทำการสอบ *ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการทำข้อสอบ ใช้เข้า Zoom เท่านั้น)

   1. อุปกรณ์ Device ต้องสามารถเปิดกล้อง Webcam ได้
   2. Recheck สัญญาณ Internet ให้พร้อมก่อนเข้าสอบ
   3. กระดาษเปล่า เตรียมไว้ 2-3 แผ่น (สำหรับจดโน้ตคำตอบ)
   4. เครื่องเขียน ดินสอ หรือ ปากกา
   5. สถานที่เงียบสงบ เพื่อสมาธิ

   -อุปกรณ์ของวิชา BMAT : IPAD สำหรับเขียนคำตอบใน Part Writing *หากไม่มี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์คำตอบแทนได้

   – อุปกรณ์ของวิชา SAT : ต้องเตรียมเครื่องคิดเลข scientific Calculator มาด้วย

   – การสอบจะเริ่มตรงเวลา หากมาสายจะไม่มีการทดเวลาให้ทุกกรณี

   – ไม่อนุญาตให้ออกจาก ห้อง Zoom ก่อนหมดเวลา

   – สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ ในช่วงเวลาที่ break ให้เท่านั้น

   – เมื่อหมดเวลาสอบ ทุกคนต้องกดส่งคำตอบทันที ส่วนข้อสอบจะมีการส่งให้กลุ่มไลน์หลังเสร็จสิ้นการสอบ ในเวลา 18:00 น.

   – ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในขณะสอบ ขอให้ซื่อสัตย์กับตนเอง

   – สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการสอบได้ที่ ผู้คุมสอบในห้อง Zoom การตัดสินจากผู้คุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

  4. การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

   1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

   – ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี
   MOCK SAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (12 ส.ค. 64)

   MOCK BMAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64)

   1. การเปลี่ยนสนามสอบ

   – MOCK BMAT สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64) โดยสนามสอบปลายทางที่ต้องการย้ายต้องมีที่ว่าง

   1. เพิ่มวิชาสอบ

   – สามารถเข้าเว็ปไซต์มาสมัครเพิ่มได้ แต่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการสมัครก่อนหน้า

   1. การเปลี่ยนวิชาสอบ

   – เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณ์

   1. การคืนเงิน

   – หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

  5. กรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถสอบได้

   ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถมาขอรับชุดข้อสอบ เพื่อกลับไปฝึกจับเวลาและตรวจคำตอบเอง ได้ที่ ignitebyondemand อาคาร สยามพิวรรธน์ ชั้น 12B

  6. มาตราการป้องกัน COVID-19

   1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ignitebyondemand Facebook และ Line @ignitebyondemand
   2. หากสถานการณ์จัดสอบได้ จะมีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้

   – ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา

   – ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @TCASter ในช่วงก่อนวันสอบ