fbpx

สนามสอบจำลอง TCASter MOCK Exam

มีทั้งหมด 3 สนาม สามารถเลือกรูปแบบการสอบได้ทั้งสอบสนามจริง และสอบออนไลน์

เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมอย่างตรงจุด และช่วยอัพคะแนนให้ดีขึ้น 

1. สำหรับ Mock TCAS น้องๆ ม.4, 5, 6 และเด็กซิ่วสามารถสมัครสอบได้

2. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ

        - ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน

        - เลขบัตรประชาชน  ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น

3. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้

4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด เมื่อชำระค่าสมัครแล้วสามารถเข้าไปเช็คสถานะผ่านทาง Shop Online OnDemand ได้

      - เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้

1. ใช้บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

2. ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน

3. แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ (ไม่สามารถแต่งชุดพละ หรือชุดไปรเวต เข้าสอบได้)

4. กติกาในห้องสอบ

- นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) และของมีค่าเข้าห้องสอบได้  โดยวางไว้ใต้เก้าอี้

- สามาถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ

- เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถออกกก่อนเวลากำหนดได้ 15 นาที

- สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีคนคุมสอบตามไปด้วย (สามารถออกได้หลังจากทุกคนเซ็นชื่อเข้าสอบหมดแล้ว)

- ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 

Link: https://app.tcaster.net/login     

ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถดาวน์โหลดโจทย์และเฉลยละเอียดได้ทางเว็ป https://app.tcaster.net/login   ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

หากเหตุการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง TCASter Facebook  และ TCASter Website