fbpx
<ย้อนหลัง

พื้นฐานคลื่นแสง

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง คลื่นแสง
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 6 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 11 ข้อ

แสง
ความเร็วแสงในสุญญากาศ
$c=3 x 10^8 m/s$

การหักเหของแสง
$\frac{\sin {θ_2}⁡}{\sin{θ_1}}=\frac{v_2}{v_1}=\frac{λ_2}{λ_1}=\frac{n_2}{n_1}
x^2$