fbpx
< ย้อนหลัง

การชน

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

 เรื่อง โมเมนตัม
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 0 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สรุปเนื้อหา

ยืดหยุ่นสมบูรณ์ แยกกัน (ใน $1$ มิติ)
$u_1-u_2=v_2-v_1$
ความเร็วต้น ของ มวลก้อนที่ $1$ คือ $u_1$
ความเร็วต้น ของ มวลก้อนที่ $2$ คือ $u_2$
ความเร็วปลายของมวลก้อนที่ $1$ คือ $v_1$
ความเร็วปลายของมวลก้อนที่ $2$ คือ $v_2$

ไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ ติกันไป
$m_1 u_1+m_2 u_2=(m_1+m_2)v$
มวลของมวลก้อนที่ $1$ คือ $m_1$
มวลของมวลก้อนที่ $2$ คือ $m_2$
ความเร็วท้าย ของทั้งสองก้อน
(ติดกันไปทำให้ความเร็วทั้งสองก้อนเท่ากัน) คือ $v$