ส่วนที่ 1: สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าสอบรอบคัดเลือก Academic War ปีที่ 3

Step 1 ส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ใช้เอกสาร 2 ฉบับ (โดยเอกสารจะต้องยังไม่หมดอายุ)

4.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาใบปพ. 7 หรือใบปพ.1 หรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนที่ทาง TCASter กำหนด (ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ดาวน์โหลด หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

โดยเอกสารทั้งสองใบจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง วันที่สมัคร พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับแข่งขัน Academic War เท่านั้น”

ระยะเวลาการส่งเอกสาร: หลังสมัคร – 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

Step 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

รายชื่อจะปรากฎ 3 วันหลังจากส่งเอกสารยืนยันตัวตน
(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) – 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

หากไม่พบรายชื่อของตนเอง ให้แจ้งเข้ามาที่ Facebook Fanpage TCASter โดยแจ้งชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิชาที่สมัคร
(หากเกินกำหนด จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบทันที)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างเป็นทางการ: 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.

ส่วนที่ 2: วันสอบรอบคัดเลือก (13 - 14 พ.ย. 64)

Step 1: รับ Redeem Code เพื่อใช้เข้าห้องสอบ

**ในการเข้าห้องสอบต้องใช้เลขบัตรประชาชน และ redeem code ในการเข้าห้องสอบออนไลน์

วิธีการรับ Redeem Code
1.1 เข้าระบบ
1.2 ไปที่คำว่า “บัตร”
1.3 ไปที่คำว่า “รับบัตรเข้างาน”
1.4 กดที่คำว่า “คัดลอก” 1.5 นำ redeem code ที่คัดลอกไว้ใช้ในการเข้าห้องสอบ

Step 2: เข้าห้องสอบ และเข้าห้องคุมสอบ (Zoom)

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

วิชาคณิตศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 08.00 น.
เริ่มสอบ 08.30 – 10.00 น.
วิชาเคมี
13 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 10.30 น.
เริ่มสอบ 11.00 – 12.30 น.
วิชาฟิสิกส์
13 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 13.30 น.
เริ่มสอบ 14.00 – 15.30 น.
วิชาชีววิทยา
13 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 16.00 น.
เริ่มสอบ 16.30 – 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วิชาภาษาอังกฤษ
14 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 08.00 น.
เริ่มสอบ 08.30 – 10.00 น.
วิชาธุรกิจ
14 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 10.30 น.
เริ่มสอบ 11.00 – 12.30 น.
วิชากฎหมายและการเมือง
14 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 13.30 น.
เริ่มสอบ 14.00 – 15.30 น.
วิชาคอมพิวเตอร์
14 พฤศจิกายน 2564
เวลา เข้า zoom เวลา 16.00 น.
เริ่มสอบ 16.30 – 18.00 น.