fbpx

COMMENT PORT – ปรับจุดด้อย ชูจุดเด่น ให้พอร์ตเป๊ะปังโดนใจกรรมการ!

Comment_portfolio_tcas63_TCASter

โครงการ “TCASter COMMENT PORT”

ปรับจุดด้อย ชูจุดเด่น ให้พอร์ตเป๊ะปังโดนใจกรรมการ!! 

TCASter COMMENT PORT คืออะไร ?

โครงการสำหรับน้องที่จะยื่นพอร์ตฟอลิโอในระบบ TCAS63 โดยน้องจะได้รับการตรวจพอร์ตก่อนที่น้องจะยื่นจริง โดยพี่ๆ ทีมแนะแนวจาก TCASter เพื่อที่จะปรับจุดด้อย ชูจุดเด่น ให้พอร์ตของน้อง เป๊ะปังโดนใจกรรมการ

ใครเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง ?

 • น้องๆ ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เฉพาะน้องต้องการยื่นพอร์ตในรอบ Portfolio ของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
  (TCAS63 เท่านั้น!)

ต้องเตรียมอะไรบ้างในการเข้าร่วมโครงการ ?

 • มีคณะ/สถาบัน/โครงการ ในดวงใจ ที่น้องจะยื่นสมัคร Portfolio 1 แห่ง
 • ไฟล์ Portfolio ของน้องที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมยื่นจริง (เป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 20 หน้า และทุกหน้าต้องอยู่ในไฟล์เดียวกัน)

ขั้นตอนเป็นอย่างไร ?

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์ม (แนบไฟล์ Portfolio) พร้อมชำระเงิน
 2. รออีเมล์ตอบกลับยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ = การสมัครสำเร็จ
 3. เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว นับไปอีกไม่เกิน 5 วัน (ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์) จะได้รับใบรายงานผลผ่านอีเมล์ฉบับเดิม

สิ่งที่น้องจะได้รับจากโครงการนี้คือ ?

 1. พอร์ตฟอลิโอที่ผ่านการตรวจและ Comment กันแบบหน้าต่อหน้า
 2. ใบรายงานผล พร้อมระบุข้อดี ข้อด้อย สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม ฯลฯ
 3. ระเบียบการรับสมัคร พร้อม mark ข้อความสำคัญที่ต้องระวัง ป้องกันความผิดพลาดในการสมัคร
 4. TCASter Guideline ข้อแนะนำ (Size&Font , Color ,Template) ปรับจุดด้อย ชูจุดเด่น ให้พอร์ตเป๊ะปังโดนใจกรรมการ

ค่าสมัคร ?

500 บาท สำหรับการตรวจพอร์ตฟอลิโอ 1 เล่ม ต่อ 1 โครงการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครเมื่อไหร่ ?

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

สมัครก่อน .. ตรวจก่อน .. พร้อมยื่นรอบพอร์ต

ติดต่อสอบถาม

facebook.com/TCASterApp

เบอร์โทรศัพท์ 061-2650859
(วันจันทร์-ศุกร์ 10:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)