ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 24
| | |

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 24

ค่ายของเราเป็นค่ายสำหรับน้อง ๆ “ม.ปลาย” ที่มีความสนใจและอยากรู้จักคณะทันตแพทย์มากขึ้น รูปแบบกิจกรรมปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบ “ONSITE” 3 วัน (ไม่ค้างคืน) ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครและทำข้อสอบคัดเลือก (ออนไลน์) ตั้งแต่ 19 – 31 กรกฎาคม 2566เตรียมตัวให้พร้อม! แล้วมาพบกับกิจกรรมที่ 1 ปีมีครั้งเดียว! การันตีความรู้อัดแน่นและความสนุกแบบสุด ๆ ที่รอให้น้อง ๆ ได้มาค้นพบกัน! ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 จำนวนที่รับ ไม่ระบุ ค่าใช้จ่าย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย…

VET Camp by Sphere ฉันอยากเป็น “สัตวแพทย์” #4
| | |

VET Camp by Sphere ฉันอยากเป็น “สัตวแพทย์” #4

ค่ายสัตวแพทย์รุ่น 4 เปิดแล้ว !! 🐈🐈‍⬛🐕‍🦺🐾 น้องๆ ที่อยากเป็นสัตวแพทย์ห้ามพลาด มาร่วมเรียนรู้และฝึก Skills ที่สัตวแพทย์ต้องมี พร้อมรับ Certificate กับค่าย VET Camp by Sphere ฉันอยากเป็น “สัตวแพทย์” #4 แบ่งปันประสบการณ์ตรงการเรียนและเส้นทางอาชีพ โดยพี่หมอสัตวแพทย์ Workshop : Animal restraint , Animal behavior และสวมบทบาทเป็นสัตวแพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์โรคต่างๆ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ที่หลากหลายของสัตวแพทย์ เช่น ในคลินิก ในโรงพยาบาลสัตว์ ในชุมชน พื้นที่โรคระบาด เป็นต้น และ role-play scenario workshop Q&A : พูดคุยแบบหมดเปลือก ไขข้อสงสัย ค้นหาตัวเอง “สัตวแพทย์” ใช่อาชีพที่ชอบหรือไม่? พิเศษ! จบค่ายรับ Stethoscope หูฟังคุณหมอ…

MSE CAMP#27 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร
| | |

MSE CAMP#27 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และกิจกรรมทำ Lab ออนไลน์ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 67 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่น้อยกว่า 3.00 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี การรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2566 ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มทาง https://forms.gle/6qrMoMJx8Jmq7h8e8 และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด พร้อมแนบเอกสารใบ ปพ.1 : พ หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน…

แนะแนวออนไลน์ และโปรโมทนิทรรศการสื่อทางการแพทย์
| | |

แนะแนวออนไลน์ และโปรโมทนิทรรศการสื่อทางการแพทย์

🎯กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ และโปรโมทนิทรรศการสื่อทางการแพทย์ “MEDIZOO Online Guidance” MDI KKU EXHIBITION 2023 โดย รุ่นพี่จากสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะกับรุ่นพี่ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ รีวิวสาขาและเนื้อหาที่เรียน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ พร้อมทั้งรับตั๋วเข้าชมนิทรรศการสื่อทางการแพทย์ MDI KKU EXHIBITION 2023 ที่จะจัดขึ้นใน เดือนตุลาคม ห้ามพลาด!! กิจกรรมดีๆ หนึ่งปีมีครั้งเดียว✨ 📌 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2566 https://shorturl.asia/G3pqQ 📍 กิจกรรมจะจัดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 14.20 น. ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย…

ค่ายสานฝันปั้นนักธรณีครั้งที่ 6 กลับมาตามคำเรียกร้อง!
| | |

ค่ายสานฝันปั้นนักธรณีครั้งที่ 6 กลับมาตามคำเรียกร้อง!

ค่ายสานฝันปั้นนักธรณี ครั้งที่ 6 (Geologist the next gen 6th) จัดโดยสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นค่ายวิชาการ และฝึกทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจในสายงานธรณีวิทยา โดยจัดค่ายทั้งหมด 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 ค่าสมัคร 400 บาท จ่ายตอนยืนยันสิทธิ์ สิ่งที่ได้คือ เสื้อค่าย เกียรติบัตร ประกันการเดินทาง อาหารและที่พัก 4 วัน 3 คืน โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ คือส่วนวิชาการ ที่จะแบ่งน้องๆอกเป็นฐานการเรียนรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง หิน แร่ การกำเนิดโลก วิชาที่ต้องเรียนเมื่อเป็นนักศึกษาธรณีศาสตร์ และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการออกภาคสนาม (Field Trip) น้องๆจะได้ไปเรียนรู้หินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบซากดึกดำบรรพ์ของทะเลโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์และอุทยานธรณีที่รวบรวมหินและซากดึกดำบรรพ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาให้น้องๆได้รู้จัก กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมดูดาว ที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้น้องๆได้พบกับกลุ่มดาวต่างๆ โดยเริ่มสมัครค่ายได้ตั้งแต่วันที่…

Petro Online Episode 16
| | |

Petro Online Episode 16

1. ชื่อโครงการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567-2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” 2.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567 – 2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS…

ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023
| | |

ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023

💢 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 💢 🧬 ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023 ✨ 🔭 ค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ⭐ Link กรอกใบสมัคร : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeILq0sIP9CNb…/viewfor 📌 ค่าสมัครเข้าค่าย 750 บาท น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อค่าย ที่พักระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง ร่วมทำปฏิบัติการจริงจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา…

ECON WORLD ค่ายเศรษฐศาสตร์
| | |

ECON WORLD ค่ายเศรษฐศาสตร์

ค่ายเศรษฐศาสตร์ คอร์สเจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจ คณะเศรษฐศาสตร์ หากน้องพบว่าตนเองเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการเงิน ค่ายนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อาจทำให้น้องได้พบเจอกับคณะที่ใช่ เปิดโลกการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มากประสบการณ์ และอยู่ในสายอาชีพนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้น้องๆได้ค้นพบ และค้นหาตัวเองตามความฝัน เนื้อหาการเรียนรู้ น้องๆจะได้เวิร์คชอปทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อค้นหาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ได้รู้ว่าตัวเองชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์จริงๆหรือไม่ เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์แต่ละประเภท วางแผนธุรกิจ ผ่านมุมองของนักเศรษฐศาสตร์ แนะแนวการเรียนและอาชีพในอนาคต น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร น้องๆสามารถถ่ายรูประหว่างเรียนเพื่อใช้ใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาลัยได้ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1,990 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ และการทำกิจกรรมทุกอย่างแล้ว) ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย 1,990 คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)…

One Day Trip L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ
| | |

One Day Trip L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ

One Day Trip with L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ การแนะแนวเข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS จากพี่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า หลักสูตร สาขา และโครงการต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มธในการเรียน ภาษาฝั่งตะวันตก , ภาษาฝั่งตะวันออก และสาขาอื่นๆ TCAS66 vs L’Arts TU : รูปแบบการคัดเลือกและรอบการสมัครคัดเลือกเข้าเรียน เป้าหมายในการทำงาน อาชีพหลังจบ จากศิษย์เก่า การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา การติวสอบ TGAT & A-Level กิจกรรมสุด Exclusive จากทีมผู้จัด Tcas คืออะไร ศิลปศาสตร์อยู่รอบไหน เตรียมตัวอย่างไร วิชาเอก วิชาโท เป็นยังไง จบแล้วพี่เขาทำอะไรกัน และเราจะพบกับ พี่ๆMc และ Staff จากคณะ มีกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ เม้ามอย และมีเตรียมเนื้อหาความรู้จากพี่ๆบัณฑิตศิษย์เก่า ตลอดจนกิจกรรม…

INTERIOR DESIGN สร้างสรรค์ สถาปัตย์ภายใน
| | |

INTERIOR DESIGN สร้างสรรค์ สถาปัตย์ภายใน

INTERIOR DESIGN NEW PROJECT สำหรับน้องๆในระดับมัธยมปลายที่มีความฝันอยากเป็นสถาปนิก ตกแต่งภายใน ( Interior designer) ค่ายนี้น้องๆจะได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบภายใน ทดลองรับบรีฟจากลูกค้า ลองขายงานจริง และยังได้ผลงานใส่ Portfolio พร้อมรับใบประกาศนียบัตร โดยค่ายนี้จะเป็นพื้นที่สานฝัน ให้แก่น้องๆ หลักสูตรการเรียน ให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้ทดลอง ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานกับผู้เชียวชาญด้านออกแบบภายใน เรียนรู้รูปแบบและสไตล์การออกแบบบ้าน คอนโด อพาร์ตเมนฯลฯ สร้างผลงานออกแบบผ่านการบรีฟงานของลูกค้า ศึกษาผลงานเก่าของสถาปนิก และสร้างกระบวนการ Discussion ระหว่างกลุ่ม เรียนรู้วิธีประเมินราคาการสร้าง เรียนรู้ลักษณะของ ฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ สร้าง Mood board หรือ สร้าง 2D /3D เพื่อนำเสนอ วางแผนและแนะแนวการเตรียมตัวสอบเข้า ทดลองสร้างสรรค์ผลงานใส่ PORT-FOLIO ได้รับใบประกาศนียบัตร +รูปถ่ายในการทำงาน น้องๆจะได้รับผลงานมากกว่า4 ผลงาน พบกันวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00…