fbpx

ACADEMIC WAR – แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ TCASter | Chula

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขัน ACADEMIC WAR

ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา

งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครแล้ว !!

หากน้องๆ สนใจสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตฟอลิโอ หรือ น้องๆ ที่อยากลองฝีมือการสอบของตัวเองต้องไม่พลาดการแข่งขันนี้เพราะ..

 • ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเป็นอย่างน้อย 1 ใบ สำหรับนำไปใส่ใน แฟ้มสะสมผลงาน สำหรับยื่นคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรอบ 1 Portfolio
 • หากน้องอยู่ม.ปลาย สามารถสมัครได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องถูกคัดเลือกจากโรงเรียน หรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใด
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเกียรติบัตรที่ออกให้โดย TCASter และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตัวเอง

ACADEMIC WAR คืออะไร?

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดสอบแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภทวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธุรกิจ กฎหมายและการเมือง เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมมากสำหรับน้องที่กำลังหาผลงานการแข่งขันทางวิชาการใส่ในพอร์ตฟอลิโอสำหรับยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

มีการแข่งขันอะไรบ้าง?

การแข่งขันจะมีทั้งหมด 6 ประเภทวิชาการ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ห้อง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย โดยน้องสามารถเลือกลงแข่งขันได้สูงสุด 2 ประเภทการแข่งขัน (เช้า 1 วิชาและบ่าย 1 วิชา)

ช่วงเช้า

 • วิชาคณิตศาสตร์ (ห้อง 1)
 • วิชาเคมี (ห้อง 2)
 • วิชาบริหารธุรกิจ (ห้อง 3)

ช่วงบ่าย

 • วิชาฟิสิกส์ (ห้อง 1)
 • วิชาชีววิทยา (ห้อง 2)
 • วิชากฎหมายและการเมืองการปกครอง (ห้อง 3)

ใครสมัครแข่งขันได้บ้าง?

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4 – 6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อโรงเรียน

จำนวนที่เปิดรับ?

รับจำนวนจำกัด 200 คน / วิชา

กิจกรรมจัดวันไหน?

การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ตารางการแข่งขันเป็นอย่างไร?

โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า
08:00 – 08:30 ลงทะเบียน
08:30 – 10:00 ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกตามจำนวนข้อตามที่กำหนด
10:00 – 11:00 ประกาศผล 10 คนสุดท้าย
11:00 – 12:00 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัล

ช่วงบ่าย
13:30 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 15:30 ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกตามจำนวนข้อตามที่กำหนด
15:30 – 16:30 ประกาศผล 10 คนสุดท้าย
16:30 – 17:30 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม คือ?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในวันประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

ได้ใบประกาศนียบัตรหรือไม่?

น้องทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรอย่างน้อย 1 ใบ

ประเภทเกียรติบัตรรอบแรกจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล

 • ประเภทรางวัลเหรียญทอง สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
 • ประเภทรางวัลเหรียญเงิน สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ 65 – 79%
 • ประเภทรางวัลเหรียญทองแดง สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ 50 – 64%
 • ประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่า 50%

ประเภทเกียรติบัตรรอบสอง (รอบ 10 คนสุดท้าย) จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล 

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลเพชร TCASter เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นระดับเพชร โดย TCASter สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

มีค่าสมัคร 500 บาท / คน / ประเภทวิชาการ (สมัครได้สูงสุด 2 วิชาที่เวลาไม่ซ้ำกัน)

สมัครอย่างไร?

 1. ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่าน Google Form ตามประเภทการแข่งขันที่จะเข้าร่วม
 2. ผู้สมัครต้องทำการชำระเงิน 500 บาทและอัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินมาพร้อมใบสมัครตั้งแต่ตอนต้น **(กรอกแบบฟอร์มก่อน ชำระเงิน เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์)  หากวิชาไหนเต็มแล้ว ระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติ และไม่สามารถกรอกใบสมัครได้ครับ เพราะฉะนั้น รบกวนน้องๆ ที่สนใจ กรอกข้อมูลใบสมัครก่อนแล้วค่อยชำระค่าสมัครนะครับ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์
 3. น้องจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร ซึ่งถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ทีมงานจะติดต่อกลับเป็นกรณีๆ ไปครับ
 4. รอรับรายละเอียดสถานที่จัดงานทางอีเมล์อีกครั้ง
 5. เตรียมเอกสาร เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. นี้ได้เลย

ต้องเตรียมตัวมาแข่งขันอย่างไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียม
– บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ
– ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงินและสีดำ

การแต่งกาย
– แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

เปิดรับสมัครลงทะเบียนถึงวันไหน?

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 62

จัดโดย

TCASter และ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบการ กติกาการแข่งขัน และเนื้อหาที่ออกสอบ คลิกที่นี่

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

facebook.com/TCASterApp

เบอร์โทรศัพท์ 061-2650859
(วันจันทร์-ศุกร์ 10:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)