fbpx

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Academic War สงครามแห่งปัญญา

สิ่งที่น้องต้องตรวจสอบ

 1. ความถูกต้องของ ชื่อ – นามสกุล ชื่อโรงเรียน ในใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 2. ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบ และห้องสอบที่ตนต้องเข้าสอบในใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่งเกียรติบัตร ในอีเมล์ที่น้องใช้ในการสมัคร
 4. กำหนดการและสถานที่สอบ ในระเบียบการแข่งขันฉบับล่าสุด
 5. ระเบียบการ กติกาการแข่งขัน และเนื้อหาที่ออกสอบ ในระเบียบการแข่งขันฉบับล่าสุด
 6. สิ่งที่น้องต้องนำติดตัวมาในวันสอบ ในระเบียบการแข่งขันฉบับล่าสุด
 7. วิธีการเดินทาง ท้ายประกาศเว็บไซต์

ระเบียบการการแข่งขันฉบับล่าสุด 12 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน Academic War ฉบับล่าสุด 

การแต่งกาย

ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกระเบียบเท่านั้น ! หากโรงเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียน อนุญาตให้เลือกใส่เป็นชุดสุภาพแทนได้

สิ่งที่น้องต้องนำติดตัวมาในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองการเป็นนักเรียนให้กับผู้สมัครได้
 3. ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาน้ำเงินหรือดำ

กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ ใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
กรณีที่ไม่มีหลักฐานรับรองการเป็นนักเรียน สามารถให้อาจารย์ที่โรงเรียนของตน เซ็นยืนยันรับรองการเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ของผู้สมัครแทนได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วิชาที่สอบช่วงเช้า

คณิตศาสตร์

เคมี

ธุรกิจ

วิชาที่สอบช่วงบ่าย

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

การเมืองและกฎหมาย

การส่งคำร้องแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

หากตรวจสอบพบว่า ชื่อ ที่อยู่ ชื่อโรงเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ มีความผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อของตนเองในรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสามารถยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มได้ที่นี่ ยื่นคำร้อง โดยจะมีทีมงานติดต่อกลับไป

(รับคำร้องถึงวันที่ 14 พ.ย. 62 เท่านั้น หากไม่ยื่นคำร้อง ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

**โปรดระบุคำร้องให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูล

การเดินทาง

กรณีเดินทางมาจาก BTS สยาม สามารถเดินทางได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1

 1.  ขึ้นรถ CU POP BUS สาย 1 บริเวณหน้า 7-11 ที่อยู่ติดกับโรงหนังลิโด้ (โหลดแอป Chula Pop Bus เตรียมไว้) สามารถขึ้นได้ฟรี ไม่มีค่าโดยสาร
 2. นั่งไปจนสุดสาย รถจะจอดบริเวณจุดจอดรถ POP หน้าศาลาพระเกี้ยว
 3. ลงรถ แล้วเดินมาตามป้ายบอกทางที่พี่ๆ ติดเตรียมไว้ให้ได้เลย

วิธีที่ 2

 1. ขึ้นรถเมล์สาย 21 , 25 , 40 บริเวณป้ายรถเมล์ฝั่ง Centerpoint Siam Square
 2. ลงรถบริเวณป้ายรถเมล์อุโมงค์หน้าคณะวิทยาศาสตร์
 3. แล้วเดินมาตามป้ายบอกทางที่พี่ๆ ติดเตรียมไว้ให้ได้เลย

กรณีเดินทางมาจาก MRT สามย่าน

 1. เดินมาตามทางออกหมายเลข 2 ออกทางจามจุรีสแควร์
 2. เดินมาทางออกของห้างที่เชื่อมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มองหาป้ายบอกทางที่พี่ๆ ติดไว้ แล้วเดินมาได้เลย

Google Maps

แผนผังมหาวิทยาลัย