ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรูปกิจกรรม ด้านล่างนี้

ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา

งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ 2

TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับมาอีกครั้งกับงานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการที่ใหญ่ที่สุด ! หากน้องๆ สนใจสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตฟอลิโอ หรือ น้องๆ ที่อยากลองฝีมือการสอบของตัวเองต้องไม่พลาดการแข่งขันนี้เพราะ..

 • ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเป็นอย่างน้อย 1 ใบ สำหรับนำไปใส่ใน แฟ้มสะสมผลงาน สำหรับยื่นคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรอบ 1 Portfolio
 • หากน้องอยู่ม.ปลาย สามารถสมัครได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องถูกคัดเลือกจากโรงเรียน หรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใด
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเกียรติบัตรที่ออกให้โดย TCASter และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตัวเอง

ACADEMIC WAR คืออะไร?

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดสอบแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภทวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ กฎหมายและการเมือง
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมมากสำหรับน้องที่กำลังหาผลงานการแข่งขันทางวิชาการใส่ในพอร์ตฟอลิโอสำหรับยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ACADEMIC WAR ครั้งที่ 2 มีอะไรใหม่?

 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น จาก 200 คน/วิชา ในปีนี้เรารับทั้งหมด 350 คน/วิชา
 • เพิ่มวิชาในการสอบ จาก 6 วิชา เป็น 8 วิชา โดยเพิ่ม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มวันการแข่งขันจาก 1 วัน เป็น 2 วัน โดยแบ่งเป็นวันสายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์

มีการแข่งขันอะไรบ้าง?

การแข่งขันจะมีทั้งหมด 8 ประเภทวิชาการ โดยจะแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย โดยน้องสามารถเลือกลงแข่งขันได้สูงสุด 4 ประเภทการแข่งขัน (เช้า 1  วิชาและบ่าย 1 วิชาตลอด 2 วัน)

ช่วงเช้า วันสายวิทย์-คณิต
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 12.00 น.

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาเคมี

ช่วงบ่าย วันสายวิทย์ – คณิต
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.30 น.

 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาชีววิทยา

ช่วงเช้า วันสายศิลป์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 07.30 – 12.00 น.

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย

ช่วงบ่าย วันสายศิลป์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.30 น.

 • วิชาธุรกิจ
 • วิชากฎหมายและการเมือง

ใครสมัครแข่งขันได้บ้าง?

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4 – 6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า (ไม่เปิดรับสำหรับเด็กซิ่ว)
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อโรงเรียน (1 คนสมัครได้หลายวิชา แต่ต้องเช็คว่าไม่ใช่วิชาที่สอบแข่งพร้อมกัน)

จำนวนที่เปิดรับ?

รับจำนวนจำกัด 350 คน / วิชา
(เมื่อเต็ม ปิดรับสมัครทันที)

กิจกรรมจัดวันไหน?

วันสายวิทย์-คณิต วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (เวลาขึ้นอยู่กับวิชาการแข่งขัน)
วันสายศิลป์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เวลาขึ้นอยู่กับวิชาการแข่งขัน)

ตารางการแข่งขันเป็นอย่างไร?

โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า
07:30 – 08:30 ลงทะเบียน
08:30 – 09.30 ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกตามจำนวนข้อตามที่กำหนด
10:15 – 10:30 ประกาศผล 10 คนสุดท้าย
10:30 – 12:00 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัล

ช่วงบ่าย
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 15:00 ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกตามจำนวนข้อตามที่กำหนด
15:45 – 16:00 ประกาศผล 10 คนสุดท้าย
16:00 – 17:30 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม คือ?

โรงแรมเอเชีย (BTS ราชเทวี)
ดูแผนที่

ได้ใบประกาศนียบัตรหรือไม่?

น้องทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรอย่างน้อย 1 ใบ

ประเภทเกียรติบัตรรอบแรกจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล

 • ประเภทรางวัลระดับเพชร สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 1 – 10 (ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ)
 • ประเภทรางวัลเหรียญทอง สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 11 – 50
 • ประเภทรางวัลเหรียญเงิน สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 51 – 100
 • ประเภทรางวัลเหรียญทองแดง สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 101 – 150
 • ประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับน้องๆ ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 151 ลงไป

ประเภทเกียรติบัตรรอบสอง (รอบ 10 คนสุดท้าย) จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล 

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย TCASter
  และประธานโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลเพชร TCASter เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นระดับเพชร โดย TCASter สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

มีค่าสมัคร 500 บาท / คน / ประเภทวิชาการ (สมัครได้สูงสุด 4 วิชาที่วันและเวลาไม่ซ้ำกัน)

สมัครอย่างไร?

 1. ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่าน Google Form ตามประเภทการแข่งขันที่จะเข้าร่วม
 2. ผู้สมัครต้องทำการชำระเงิน 500 บาทและอัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินมาพร้อมใบสมัครตั้งแต่ตอนต้น **
  (กรอกแบบฟอร์มก่อนชำระเงิน)  
  หากวิชาไหนเต็มแล้ว ระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติ และไม่สามารถกรอกใบสมัครได้ครับ
 3. น้องจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร ซึ่งถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ทีมงานจะติดต่อกลับเป็นกรณี ๆ ไปครับ
 4. เตรียมเอกสาร เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมการแข่งขันวันที่ 24-25 พ.ย. นี้ได้เลย

ต้องเตรียมตัวมาแข่งขันอย่างไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ
    กรณีไม่มีเอกสารในข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองการเป็นนักเรียน โดยมีคุณครูเซ็นรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร 
3. ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงินและสีดำ

การแต่งกาย
– แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

เปิดรับสมัครลงทะเบียนถึงวันไหน?

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 63
ขยายเวลารับสมัครถึง 8 พฤศจิกายน  63 นี้ เท่านั้น!

จัดโดย

TCASter และ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบการ กติกาการแข่งขัน และเนื้อหาที่ออกสอบ คลิกที่นี่

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

facebook.com/TCASterApp

อีเมล์ [email protected]
(วันจันทร์-ศุกร์ 10:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลคะแนน รอบคัดเลือก วันสายวิทย์ – คณิต

แข่งขัน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 - 12.00 น.

ประกาศผลคะแนน รอบคัดเลือก วันสายศิลป์

แข่งขัน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 - 12.00 น.