fbpx

ปิดรับสมัคร ACADEMIC WAR ภาคอีสาน

ปิดรับสมัคร ACADEMIC WAR ภาคอีสาน

พบกัน 4 ภาคทั่วประเทศ

ตารางการแข่งขัน (ระดับภูมิภาค)

ตารางการสมัคร และยืนยันตัวตน

** สามารถสมัครได้สูงสุด 4 วิชา ที่ไม่เวลาสอบไม่ชนกัน **

เงื่อนไขการสมัคร *
1. ข้อมูลผู้สมัครต้องถูกต้อง เป็นความจริงและครบถ้วน
2. ต้องทำการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถฝากหรือทำรายการแทนผู้อื่นได้
3. เมื่อทำรายการถึงขั้นสุดท้าย “ชำระเงินสำเร็จ” จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
4. ต้องชำระเงินค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลา รายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน จะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุเสียก่อน
– หากเลือก “วิธีชำระเงินด้วย QR code” ใบชำระเงินจะหมดอายุภายใน 15 นาที
– หากเลือก “วีธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต”ใบชำระเงินจะหมดอายุภายใน 30 นาที
5. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องส่งหรือแนบหลักฐานชำระเงินใดๆ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า “Your Ticket” เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Inbox FB TCASter หรือช่องทาง Line โดยพิมพ์ @TCASter ในช่องค้นหา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
6. เมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่โครงการกำหนด จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
8. การสมัครงานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic War ครั้งที่ 4 เมื่อผู้สมัครทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดงานจะถือว่าผู้สมัครได้อ่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดกติกาที่ได้เขียนในเอกสารกติกาและรายละเอียดทุกข้อเรียบร้อยแล้ว
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี

ประกาศบริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564