fbpx

ENGINEER FESTIVAL มหกรรม วิศวะ ตอน ลอง ทำ ดู

 ENGINEER FESTIVAL มหกรรม วิศวะ ตอน ลอง ทำ ดู

ค่ายวิศวกรรมศาสตร์

ENGINEER FESTIVAL

มหกรรมเปิดโลกวิศวกรตอน ลอง ทำ ดู

ค่ายเจาะลึกด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากสถาบันชั้นนำ

น้องๆจะได้เรียนทั้งวิศวะ3 สาขา

ทั้งโยธา /ไฟฟ้า / เครื่องกล

รวมถึงได้เรียนรู้ความแตกต่างวิศวะสาขาอื่นๆๆ

Rhythm of arts creative learning centre เปิดค่ายรูปแบบใหม่เพื่อน้องๆที่มีความสนใจอยากเรียนในสายวิศวกรรมศาสตร์ ให้น้องๆได้ลงมือทำ

สร้างสรรค์ คิด ริเริ่ม และแก้ปัญหาผ่านมุมมองของวิศวกร โดยได้เรียนรู้ ลงมือทำ และปฎิบัติจริง

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วม มหกรรม

 1. เรียนรู้สาขาวิชาต่างๆในสายวิศวกรรมศาสตร์
 2. พัฒนาทักษะ ความรู้ เชิงวิศวกร กับวิศวกรตัวจริง
 3. เรียนรู้ และเตรียมตัว เพื่อนำไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
 4. ลองลงมือปฎิบ้ติในเชิงวิศวะแขนงต่างๆ
 5. น้องๆจะได้รู้ว่าอาชีพวิศวกรเป็นอย่างไร ผ่านการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่วิศวะฯ
 6. พัฒนาทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ และ แก้ปัญหาเชิงวิศวะ
 7. จะได้เพื่อนๆที่ร่วมทางความฝันเดียวกัน
 8. น้องๆสามารถนำรูปในการเข้าค่ายไปใส่ Portfolioเพื่อยื่นเข้ามหาลัยได้
 9. น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันที่จัดโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

เวลา 10:00-16:00 น. ค่ายไป-กลับ แบบ On-site

สถานที่ Rhythm of arts creative learning centre (MRT สุทธิสาร ซอยอินทามระ26/2)

มายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพียง 1,990 บาท เท่านั้น (รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่างแล้ว อาทิเช่น วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์การทำโมเดล เป็นต้น)
 • ขอให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเข้าค่าย
 • น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร
 • ขอให้น้องๆตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมค่าย
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนเป็นมหาลัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาเรียนเพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์ที่ต่างกันจากวิศวกรแต่ละคน

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

จำนวนที่รับ

 • 50 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 1,990 บาท

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

 • ม.3 – ม.6 / ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2566

รูปแบบของกิจกรรม

 • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Rhythm Of Arts Creative Space

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • Rhythm Of Arts

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

warattaya win

warattaya win

Related post