fbpx

AI for Everyday Life and Urban Development Codeathon

 AI for Everyday Life and Urban Development Codeathon

Global Technology, KMITL “AI for Everyday Life and Urban Development Codeathon” การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนโค้ดดิ้งสำหรับการพัฒนาเมือง โดยพันธุ์เลิศ รักษาพันธุ์ Founder & President Global Technology Club,KMITL GDSC Lead,KMITL พร้อมทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันGTC:Cira Core Camp#1.

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • วันที่ 28 เมษายน 2566

จำนวนที่รับ

  • ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.1 – ม.5 / ปวช. ปีการศึกษา 2566

รูปแบบของกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

สถานที่จัดกิจกรรม

  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • Global Technology, KMITL และสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

warattaya win

warattaya win

Related post