fbpx

TCAS66 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 TCAS66 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : PAPANG TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. – 10 เม.ย. 66
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • วิทยาเขต ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

📝ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง🔥😁🎉

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

👉 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 👈

PANG

PANG

Related post