fbpx

Modern Trade Business youngster camp

 Modern Trade Business youngster camp

PIM Young Creative Program ครั้งที่ 359 ตอน Modern Trade Business youngster camp : เปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้

 1. เจาะลึกการเรียนต่อในสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ PIM
 2. ส่องเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตในยุคดิจิทัล
 3. เรื่องเล่ารอบรั้ว PIM การเรียน การฝึกงาน และชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 4. กิจกรรม Workshop เปิดมุมมองด้านธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 5. ฝึกทักษะความกล้าแสดงออกและรู้จักปรับตัว รวมถึงการนำเสนอผลงาน

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

 

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน

ค่าใช้จ่าย

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

 • ม.5 – ม.6 ในปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จ.ชลบุรี

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • PIM Career Academy

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

warattaya win

warattaya win

Related post