fbpx

GTC : Unleashing Your Imagination with Minecraft

 GTC : Unleashing Your Imagination with Minecraft

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของคนเรามาก คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ได้กลายเป็นอีกหนึ่ง ทักษะพื้นฐานที่กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในการศึกษายุคใหม่ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยไมโครซอฟท์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เตรียมความพร้อมด้านตรรกะและทักษะการแก้ปัญหา มีการผนวกกับ Hour of Code หลักสูตรการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกมส์ ออกแบบและพัฒนามาเพื่อเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นผ่านประสบการณ์เกมส์ โดยผู้เล่นจะได้เรียนการเขียนโค้ดผ่านการเก็บบล็อคเพื่อสร้างโค้ด เพื่อค้นหาและเรียนรู้คอนเซ็ปต์การเขียนโค้ดตลอดการเล่นเกมส์ มาเรียนรู้การเขียนโค้ดเบื้องต้นกับพี่ ๆ Global Technology Club สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านเกม Minecraft กันเถอะ!

ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 และผู้สนใจเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน ไปโลดแล่นในโลกเหลี่ยม ๆ แบบเปี่ยมสาระของ Minecraft

✨คุณสมบัติในการสมัคร: นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6หรือเทียบเท่า

✨ค่าใช้จ่าย: 123 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)*ชำระหลังมีจากประกาศรายผู้เข้าร่วม

✨จำนวนที่รับ 55 คน (มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

📍สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง Next Creatorspace True Digital Park (BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก6)

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสมัครมาได้ที่👉🏻 https://forms.gle/YuhNsW4ZhY7xecxaA แล้วมาเจอกันนะค้าบบ

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

 

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันที่ 26 มีนาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • วันที่ 19 มีนาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

  • 55 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 123 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้อง Next Creatorspace True Digital Park

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • Global Technology Club สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

warattaya win

warattaya win

Related post