fbpx

ค่ายหนังนิเทศหัวการค้า NITADE FILM CAMP “BULLY FREE FILM CAMP

 ค่ายหนังนิเทศหัวการค้า NITADE FILM CAMP “BULLY FREE FILM CAMP

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายหนังนิเทศหัวการค้า NITADE FILM CAMP “BULLY FREE FILM CAMP”   ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รับสมัครน้องๆ ชั้นม.ปลาย / ปวช. / กศน.
เข้าร่วมโครงการค่ายหนังนิเทศหัวการค้า NITADE FILM CAMP     
“BULLY FREE FILM CAMP”

โครงการฯ จัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องส่งเรื่องย่อ “ในประเด็นการ Bully” ความยาวไม่เกิน
ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/WN2DQxK3p2Qdoyu16

แนบบัตรนักเรียน พร้อมแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
และ ลิงก์ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด  

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร:   
นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร:   
ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที่  https://forms.gle/WN2DQxK3p2Qdoyu16

ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2566 ทาง https://www.facebook.com/CA.UTCC.TH  
และติดต่อกลับทางไลน์

ยืนยันการเข้าร่วมแคมป์ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ได้ที่ line: oradolgmail  (อาจารย์อร)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าแคมป์ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่าง วันที่ 1-3 เมษายน 2566
**ไม่ค้างคืน**

(มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)   
หมายเหตุ ระหว่างการจัดกิจกรรม จะมีการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

 

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันที่ 1-3 เมษายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • วันที่ 20 มีนาคม 2566

จำนวนที่รับ

  • ไม่ระบุ

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

TCASter ติดตามข่าวสาร TCAS เพื่อมหาวิทยาลัยและคณะในฝัน

warattaya win

warattaya win

Related post