fbpx

GTC : Cira Core Camp

 GTC : Cira Core Camp

ขอเชิญพบกับค่ายแรกที่จะพาน้องๆไปรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์(AI) ให้มากขึ้น ผ่าน “CiRA Core” ที่เป็นแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย โดยในกิจกรรมนี้น้องๆจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเขียนโปรแกรม ด้าน IT ในเชิงธุรกิจ ผ่านการทำ Mini project รวมถึงการเล่าประสบการณ์การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยกับพี่ๆจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง🤍🧡

✨คุณสมบัติในการสมัคร: นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

✨ค่าใช้จ่าย: 123 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)*ชำระหลังมีจากประกาศรายผู้เข้าร่วม

✨จำนวนที่รับ 55 คน (มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

📍สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง Next Creatorspace True Digital Park (BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก6) สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสมัครมาได้ที่👉🏻 แล้วมาเจอกันเยอะๆนะ💗

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนที่รับ

  • 55 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 123 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.ปลาย / ปวช. / เทียบเท่า จากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ  สายอาชีวะสามารถสมัครได้

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้อง Next Creatorspace True Digital Park 

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • Global Technology Club สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post