fbpx

สถิติผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

 สถิติผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

เช็กผลคะแนน TGAT/TPAT2-5 ได้ที่นี่ : คลิก

ยื่นคำร้องทบทวนผลคะแนนสอบออนไลน์ 8 – 15 ม.ค.66 : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 66

ดูสถิติผลสอบปีก่อน : คลิก


ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ TGAT/TPAT2-5 ปี 2566


ค่าสถิติจำนวนคนตามช่วงคะแนน TGAT/TPAT2-5 ปี 2566


รวมสถิติน่าสนใจอื่นๆ

  • วิชาที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยมากที่สุด คือ TPAT5 (70.10 คะแนน)
  • วิชาที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ TPAT3 (45.73 คะแนน)
  • วิชาที่มีผู้สมัครเข้าสอบมากที่สุด คือ TGAT (262,097 คน)
  • วิชาที่มีผู้สมัครเข้าสอบน้อยที่สุด คือ TPAT4 (8,062 คน)
  • วิชาที่มีผู้เข้าสอบทำคะแนนได้คะแนนเต็ม (100 คะแนน) คือ TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • วิชาที่มีผู้เข้าสอบทำคะแนนไม่ได้เลย (0 คะแนน) คือ TGAT , TGAT1 , TGAT2 , TGAT3 , TPAT21 และ TPAT22

เปรียบเทียบ TCAS66 vs TCAS65


เปรียบเทียบ TCAS66 vs TCAS63-65


PANOT

PANOT

Related post