fbpx

ค่ายเปิดโลกเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางรุ่นเยาว์ #15

 ค่ายเปิดโลกเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางรุ่นเยาว์ #15

PHARM CARE & COS CAMP เปิดโลกเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจและใฝ่ฝันอยากจะเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดประสบการณ์ทำความรู้จักการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

โดยในค่ายจะมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ว่าเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีบทบาทอย่างไร รวมถึงได้มองเห็นภาพและใกล้ชิดกับการเรียนในคณะเภสัชฯ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีพี่ ๆ เภสัชกรมาแนะนำแนวทางและมอบประสบการณ์ชีวิตหลังจบการศึกษาในด้านที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบ !

โดยค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 โดยมีค่าสมัคร 850 บาท

รวมค่าที่พักและอาหารแล้ว รับสมัครเพียง 80 คน เท่านั้น!!

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 24 – อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนที่รับ

  • 80 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 850 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมนี้จัดโดย 

  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post