fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 -5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 6 พ.ค. 66  
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66
  • รวมคณะ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอติดตามประกาศโครงการอื่นๆเพิ่มเติม

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post