fbpx

PGS CAMP 2022

 PGS CAMP 2022

เปิดบ้านรัฐศาสตร์อินเตอร์ จุฬาฯ
ค่ายสำหรับน้องมัธยมปลายคนที่ไหนที่สนใจในสาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา หลักสูตรอินเตอร์

ในค่ายพบกับกิจกรรมที่น้อง ๆ ได้รู้เกี่ยวกับคณะ อาทิเช่น simulation class , activities , debate , Q&A session และ mock interview

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

  • ไป-กลับ

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันเสาร์ 17 ธ.ค. 65

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • วันศุกร์ 02 ธ.ค. 65

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ชั้น M ห้อง M08 (PGS Room) ตึก60ปีรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม

  • สายอาชีวะสามารถสมัครได้
  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

TCASter ติดตามข่าวสาร TCAS เพื่อมหาวิทยาลัยและคณะในฝัน

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post