fbpx

โครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 โดยแก๊งสิงห์สาสและสหาย

 โครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 โดยแก๊งสิงห์สาสและสหาย

โครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มอิสระภายใต้ชื่อ “แก๊งสิงห์สาส” โดยเป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งจัดติวใน 2 กลุ่มสาระวิชา คือ

 1. สาระวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 7 สาระ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ไทยก่อน 2475 ภูมิศาสตร์ ศาสนา กฎหมายเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์สากล หน้าที่พลเมือง
 2. กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 6 สาระ ได้แก่ รัฐศาสตร์เบื้องต้น การระหว่างประเทศ ข่าวและสถานการณ์โลก บริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

รวมทั้งสิ้น 13 วัน 13 สาระวิชา โดยจัดติวออนไลน์ในช่วงเวลา 19.30-21.30 น. ในวันที่ 22 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565

เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 1-31 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook Fanpage : สิงห์สาสพาติว วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

วันที่จัดกิจกรรม

 • จันทร์ 22 สิงหาคม – เสาร์ 3 กันยายน 2565 (เวลา 14:00-16:00 น.)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

จำนวนรับสมัคร

 • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

จัดโดย

 • แก๊งสิงห์สาส

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร
 • สายอาชีวะสามารถสมัครได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post