fbpx

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 – 9 มิถุนายน 65
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

วิทยาเขตที่เปิดรับสมัคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก

📌 สำหรับวิทยาเขตอื่นๆ หากมีการเปิดรับสมัครจะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้ง


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.ku.ac.th/th

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post