fbpx

ไขข้อข้องใจ! คะแนนกับอันดับ .. อะไรสำคัญกว่ากัน? เลือกคณะ TCAS รอบ3 Admission

 ไขข้อข้องใจ! คะแนนกับอันดับ .. อะไรสำคัญกว่ากัน? เลือกคณะ TCAS รอบ3 Admission

กำหนดคัดเลือก TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คะแนนสำคัญกว่าอันดับยังไง?

ตัวอย่าง 1 : คะแนนต่างกัน ลำดับต่างกัน


ตัวอย่าง 2 : คะแนนต่างกัน ลำดับเท่ากัน


ตัวอย่าง 3 : คะแนนเท่ากัน ลำดับต่างกัน

 • **แต่ถ้าน้องไข่สอบติดในลำดับที่ 1 หรือ 2 ที่สมัครไว้ น้องไก่จะติดวิศวะ มช.

ตัวอย่าง 4 : คะแนนเท่ากัน ลำดับเท่ากัน


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 65

PANOT

PANOT

Related post