fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตา (Quota) กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ.)
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ภ.บ.)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โควตา (Quota) ใช้คะแนน GAT , PAT2

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โควตา (Quota) ใช้คะแนน NETSAT

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4.โควตา

 • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • คณะแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

📢 ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.ubu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post