fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 65
 • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3.โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.โครงการโควตาแหล่งฝึก

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admission.up.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post