fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21- 22 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 25 – 26 เมษายน 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65
 • คณะแพทยศาสตร์
 • รับรวม 28 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โควตา (Quota)

 • เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • รับรวม 47 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โควตา (Quota)

 • เปิดรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 65 (ดูวันที่จากประทับตราไปรษณีย์)
  • สมัครด้วยตนเอง : 12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 65
  • สมัครออนไลน์ : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65
 • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

🚀ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.pnu.ac.th/

ข้อมูลข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post