fbpx

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิ้นสุดการรอคอยแล้วจ้า สำหรับน้องๆที่ถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่มหาวิทยาลัยจะประกาศเกณฑ์คะแนนรอบแอดมิชชั่น วันนี้แอดมินเห็นมีประกาศระเบียบการรับสมัครออกมาแล้ว จึงรีบนำมาฝากน้องๆกันจ้า แต่จากในระเบียบการรับสมัครจะมีบางคณะที่มีการกำหนดจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ แต่จะไม่มีการนำมาคิดคำนวณในการรับ ซึ่งจะมีคณะไหนกันบ้างนั้น ตามแอดมินมาเลยจ้า🚀

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 10. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 11. คณะเภสัชศาสตร์
 12. คณะเทคโนโลยี
 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 14. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 15. คณะนิติศาสตร์
 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 21. คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

🌷 ตารางแสดงจำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก : คลิก

🌷 คุณสมบัติเฉพาะ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post