fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สิ้นสุดการรอคอย📢 กับระเบียบการรับรอบโควตาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย และในรอบโควตานี้มีหลากหลายโครงการให้ได้เลือกสมัคร รวมถึงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้พิการให้สามารถสมัครเข้าเรียนได้ด้วย และอีกอย่างมีหลายสำนักวิชาให้ได้เลือกสมัคร หากน้องๆ คนไหนมีคุณสมบัติตรงกับโครงการไหน เตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อม แล้วตามแอดมินมาเลยจ้า

กำหนดการคัดเลือก

 • วันเปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4- 5 พฤษภาคม 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.) โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

 • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 65
 • รวมสำนักวิชา
 • รับจำนวน 68 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.) โครงการโควตาภาคเหนือและเครีอข่ายการรับนักศึกษา

 • ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • รวมสำนักวิชา
 • รับจำนวน 45 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3.) โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา

 • ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • รวมสำนักวิชา
 • รับจำนวน 895 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4.) โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา

 • ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • รวมสำนักวิชา
 • รับจำนวน 645 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.) โครงการระบบโควตาภาคเหนือ

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • รับจำนวน 24 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.) โครงการระบบโควตาภาคเหนือ

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • รับจำนวน 18 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7.) โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • รับจำนวน 23 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8.) โครงการโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 65
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • รับจำนวน 2 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post