fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวัสดีค่าน้อง ทุกคน สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังรอระเบียบการรอบโควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเริ่มประกาศระเบียบการของคณะต่างๆออกมาบ้างแล้ว วันนี้แอดมินเลยได้ทำการรวบรวมโครงการที่เปิดรับมาให้น้องๆไว้อยู่ที่นี่แล้วค่า คณะไหนที่โดนใจ คณะไหนที่เฝ้ารอ โครงการไหนที่คุณสมบัติเราตรง รับเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วมากับแอดมินเลยจ้า 🎈🎄

ปฏิทิน TCAS65 มจพ.

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 11 มกราคม – 10 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก : 26 เมษายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : 7 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตา มจพ.

1. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจพ. วิทยาเขตระยอง)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจพ. วิทยาเขตระยอง)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
  • ะเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจพ. วิทยาเขตระยอง)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการโควตาพื้นที่

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.โครงการโควตาเรียนดี

 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.โครงการรับตรง สอบข้อเขียน

 • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.kmutnb.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post