fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ : 23 – 24 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พฤษภาคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตาภูมิภาค
  • รวมคณะ
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
  • รวมคณะ
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
  • รวมคณะ
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
  • รวมคณะ
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • รวมคณะ
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 65
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

🚀ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://entrance.tsu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post