fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศแล้วค่า ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา มหาวิทยามหาสารคามตากที่แอดมินเห็นมีโครงการที่เปิดรับมีอยู่ 2 โครงการ แต่ว่าถึงจะจำนวนโครงการน้อย แต่จำนวนที่นั่งที่เปิดรับนั้นไม่น้อยเลยน้า จำนวนรับรวมทั้งหมดคือ 3,700 ที่นั่ง ❗ เรียกได้ว่า รับได้อย่างจุใจจริงๆจ้า น้องๆคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเรียนอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องรีบมาสมัครกันแล้วนะ โอกาสดีๆอย่างนี้ อย่าปล่อยให้หลุดมือน้า 🚀

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
  2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Ti ) GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (Ti ) GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
  3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Ti ) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 (กรณีสมัคร 0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ และ 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์)
  4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • *เงื่อนไขการสมัครและตัวอย่างการคำนวณคะแนน : คลิก
 • คณะที่เปิดรับสมัคร
  • คณะแพทยศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 24 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 67 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 88 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 80 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 302 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเทคโนโลยี
   • จำนวนรับรวม 131 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 20 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 48 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
   • จำนวนรับรวม 229 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 120 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
   • จำนวนรับรวม 88 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะการบัญชีและการจัดการ
   • จำนวนรับรวม 743 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • จำนวนรับรวม 402 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 270 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
   • จำนวนรับรวม 380 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 391 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 95 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   • จำนวนรับรวม 29 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิติศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 133 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • คณะแพทยศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : รอติดตามประกาศ
  • จำนวนรับ 60 ที่นั่ง
  • คุณสมบัติเบื้องต้น
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีภูมิลำเนา อยู่ใน 9 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น บึงกาฬ และหนองบัวลำภู
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 64

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post