fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในที่สุด เวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วจ้า ระเบียบการรับรอบ Portfolio ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ออกมาแล้วค่า 🏰 ช่วงที่ผ่านมาแอดเห็นน้องๆถามถึงข่าวการรับของ มก.เยอะมาก วันนี้แอดได้รวบรวมโครงการที่เปิดรับทั้งมดมาไว้ให้แล้ว จะมีโครงการไหน คณะไหน หรือสาขาวิชาไหนที่เปิดรับบ้างนั้น ตามแอดไปดูกันเลย 😊😊

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก : คลิก
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการช้างเผือก
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


🌷 รอบพอร์ตฟอลิโอ มก. วิทยาเขตศรีราชา : คลิ
🌷 รอบพอร์ตฟอลิโอ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน : คลิก
🌷 รอบพอร์ตฟอลิโอ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 64

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post