fbpx

Petro Online Episode 8

 Petro Online Episode 8

คุณสมบัติเฉพาะ
กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.5-6 สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2564 และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) นับถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร (ระหว่างวันที่ 4 – 23 พฤศจิกายน 2564)

 1. รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 2. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบรายงานผลการเรียน ทาง E-mail: [email protected] รอพี่ค่ายตรวจสอบผลการเรียนและแจ้งข้อมูลการชำระเงิน (ภายใน 2 วันทำการ)
 3. ชำระเงินและส่งเอกสารการชำระเงินทาง E-mail: [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง https://www.facebook.com/matsesu และเชิญเข้าห้องเรียนในระบบ Google Classroom ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ดำเนินการจัดโครงการฯ
ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom และ ZOOM ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-10.30 น. แนะนำหลักสูตร
เวลา 10.30-12.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 13.00-13.30 น. กิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง”
เวลา 13.30-16.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)
เวลา 16.30-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 17.00-18.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • กิจกรรมบรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Google Classroom และ ZOOM

วันที่จัดกิจกรรม

 • เสาร์ 4 ธันวาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2564 และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) นับถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post