fbpx

MSE VIRTUAL CAMP#18 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

 MSE VIRTUAL CAMP#18 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา สำหรับน้อง ม.5 ประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และการยื่นสมัครให้เป็นไปตามประกาศ SU-TCAS ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติเฉพาะ
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2564
  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
  ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯโดยนายภัทร์ สุขแสน”
  เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-14.00 น. ศึกษาวิดีโอผ่านระบบออนไลน์
เวลา 14.00-14.30 น. แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เวลา 14.30-15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า
เวลา 15.00-15.30 น. กิจกรรมนันทนาการ
เวลา 15.30-16.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 16.00-17.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1qw1w6CuNwQrAyOAycTJJDisVoknZKybZ/view?usp=sharing

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

วันที่จัดกิจกรรม

 • อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 9:00-17:00 น.)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต gpaxไม่ต่ำกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post