fbpx

คณะแพทยศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา

 คณะแพทยศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตั้งแต่สมัยไหน คณะแพทยศาสตร์ได้ขึ้นครองอันดับหนึ่ง เป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่ความฝันนั้น ก็ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนการสอนในคณะนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ว่าก็ยากแค่ไหน ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ อย่างแน่นอน ในบทความนี้ พี่ ๆ Tcaster จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับคณะแพทยศาสตร์พร้อม ๆ กัน… ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย!!

คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร

แพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยา รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย ซึ่งการแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง

เรียนกี่ปี แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง

เรียนทั้งหมด 6 ปี

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิชาคล้ายๆ กับตอนมัธยม แต่เนื้อหาจะเจาะลึกมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนวิชาแพทย์ที่แท้จริง

ปี 2 – ปี 3

(พรีคลีนิก) เรียนเนื้อหาของวิชาแพทย์โดยตรงในด้านทฤษฎีต่างๆ เช่น กายภาคศาสตร์ ประสาทวิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เป็นต้น เพื่อเตรียมตัวฝึกหัดปฏิบัติในขั้นต่อไป

ปี 4 – ปี 5

(คลีนิก)  เรียนรู้การปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาคนไข้จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล วิชาที่ต้องเรียน เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น

ปี 6

(เวชปฏิบัติ) เน้นการปฏิบัติงานที่เหมือนแพทย์จริงๆ  มีการไปดูงานและทำงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งการเรียนในชั้นนี้มักจะเรียกว่า Extern 

คณะนี้มีกี่สาขา

การเรียนด้านการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชา หรือด้านเฉพาะทางได้มากมาย เช่น กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยศาสตร์กระดูก), สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, นิติเวชศาสตร์, จักษุวิทยา, จิตเวชศาสตร์, รังสีวิทยา, จิตวิทยา, พยาธิวิทยา, เวชศาสตร์ชุมชน, อาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เวชระเบียน, เวชสถิติ ฯลฯ และในแต่ละสาขายังแบ่งย่อยเป็นสาขาย่อยลงไปอีกตามอวัยวะหรือกลุ่มของโรค เช่น ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, อายุรศาสตร์โรคไต และอีกมากมาย

ต้องสอบอะไร คุณสมบัติแบบไหน ใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง

คุณสมบัติ

แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนนที่ใช้

 1. วิชาสามัญ ทั้งหมด 7 วิชา คิดเป็น 70% ได้แก่
  – วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 %
  – คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 %
  – ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 %
  – ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 %
  – สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 %
 2. วิชาความถนัดแพทย์ กสพท คิดเป็น 30%

 มี 3 พาร์ท  คือ เชาว์ปัญญา จริยธรรมแพทย์ และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

เรียนคณะนี้ ทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 1. แพทย์เฉพาะทางในสายต่าง ๆ 
 2. นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในระบบราชการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันการแพทย์ต่างๆ 
 3. โรงพยาบาล 
 4. คลินิกเอกชน
 5. สถานประกอบการส่วนตัว

มีที่ไหนเปิดสอนบ้างนะ 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

และนี้ก็คือข้อมูลครบแน่นแบบจัดเต็มของคณะแพทยศาสตร์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ ได้ใช้เตรียมตัวในอนาคต และมีไฟในการสู้ต่อเพื่อทำตามความฝันนะ พี่ๆ Tcaster ขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ที่จะช่วยส่งน้องๆ ให้ทำตามความฝันได้สำเร็จ สู้ๆ !

kat pari

pari

Related post