fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มศว

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน สำหรับใครที่อยากเป็นหมอหรือเภสัชกร ต้องรีบตามมาดูกันแล้วนะ เพราะรอบนี้ที่ มศว เปิดรับ เป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร บอกได้เลยว่าแค่ได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยก็ต้องร้อง ‘โอ้โห’ กันแล้วว แค่นั้นยังไม่พอ ตอนเรียนยังมีโอกาสที่ได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษด้วยน้า แอดเชื่อว่าหากใครได้ไปที่เมืองนี้น่าจะเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ตึก/อาคาร/สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงจะต้องตกหลุมรักกับบรรยากาศในเมืองนี้อย่างแน่นอน ( ˘ ³˘)♥️

 1. โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (ไม่เข้าร่วม TCAS)
  • วันที่รับสมัคร : 11 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 64
  • จำนวนรับ 20 คน
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 เน้นแผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.5 ≥ 3.00 (หากสำเร็จการศึกษาให้คิดทั้งหมด)
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
    • มีผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นม.6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4 – ม.5 หรือ ม.6 โดยแสดงผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา และ เคมี และ คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
    • มีผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
   • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้น ม. 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตามเกณฑ์การเทียบวุฒิในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน)
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4 – ม.5 หรือ ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
    • มีผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
    • มีผลการสอบระดับ GCE ‘O’ Level อย่างน้อย 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชาBiology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิ
 2. โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • จำนวนรับ 10 คน
  • วันที่รับสมัคร : 15 ตุลาคม – 24 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 มกราคม 65
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.5 ≥ 3.00 (หากสำเร็จการศึกษาให้คิดทั้งหมด)
    • มีคะแนนเฉลี่ยใน วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 อีก 1 วิชา และ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.50 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นม.6
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4 – ม.5 หรือ ม.6 โดยแสดงผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา และ เคมี และ คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
    • ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา และคะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.50 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
   • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.4 – ม.5 หรือ ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
    • ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา และคะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
    • มีผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.50 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0
    • ผลการสอบ GCSE วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อย่างน้อยระดับ 5 หรือเทียบเท่าหรือผลสอบรวม IB อย่างน้อย 34 คะแนน โดยที่วิชาเคมีได้อย่างน้อย 6 คะแนน และได้อย่างน้อย 6 คะแนนอีก 1 วิชาและอย่างน้อย 5 คะแนนอีก 1 วิชาจากวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิ
   • *กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศให้ยึดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา จากประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor.php

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 64

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post